WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE SCHOOL VOOR KINDEREN
MET EEN BEPERKING IN GAMBIA

HOME I DE START I ACTIVITEITEN I FOTOPAGINA I INFO GAMBIA I BADOU I LINKS I CONTACT I GASTENBOEK

Update 13 november 2016
nu ook op facebook!

Ga naar de link activiteiten voor het laatste nieuws!

 

 

Beste bezoekers van de website van de The Methodist Special School Gambia. Wij hebben besloten om per januari 2017 te stoppen met het ondersteunen van de school.

Wij zijn ongeveer 15 jaar betrokken geweest bij de school en samen met vele anderen hebben we wat kunnen betekenen voor de kinderen van de school. Op deze website kunt hier het e.e.a. over lezen. Wij willen iedereen dan ook hartelijk bedanken voor de bijdragen die we hebben mogen ontvangen voor de school en voor het vertrouwen dat we deze bijdragen ook daadwerkelijk aan de school en de kinderen hebben besteed.

De reden dat we stoppen is dat we van mening zijn dat er in de voorwaarden scheppende sfeer het nodige is bereikt. Er is stromend water, er zit een nieuw dak op de school, er zijn sanitaire voorzieningen. Daarnaast hebben we leermiddelen maar ook levensmiddelen kunnen kopen voor de school. De school is opnieuw in de verf gezet, er konden speeltoestellen gerepareerd worden etc. etc. Wij denken dat veel andere betrokkenen vanuit landen als Engeland, Noorwegen, Zwitserland het stokje over willen nemen.  Maar wat wij vooral hopen is, dat er inhoudeljke ondersteuning geboden kan worden, zodat de zorg en begeleiding en het speciaal onderwijs nog meer prioriteit zal krijgen.

Kortom allemaal nogmaals heel hartelijk dank voor jullie ondersteuning!!

Els en Henk Jonker

Op deze website wil ik u graag iets vertellen over de ondersteuning van een school voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking in Gambia. Het ondersteunen van deze school is ontstaan vanuit nieuwsgierigheid over de manier van werken en omgaan met mensen met een verstandelijke beperking in een derde wereldland. Niet geheel toevallig kwam ik tijdens mijn vakantie in 2002 bij deze school terecht, er is in Gambia maar één school  voor kinderen met een verstandelijke beperking.

Door de mogelijkheden die m'n werkgever en anderen mij bieden (o.a. diverse teams van de Amsterdam-Dakar Challenge, scholen, dagcentra, bedrijven en individuen die (maandelijks) een bedrag storten), is er veel gerealiseerd voor de school. Zo is er een watervoorziening gekomen waardoor er op elk moment schoon drinkwater is, de pomp is het afgelopen jaar aangesloten op elektriciteit. De toiletten zijn vervangen en het toiletgebouw is voorzien van twee douches, de muren zijn betegeld en er zijn vloertegels gelegd. Ook zijn er nu meerdere watertappunten en wastafels bijgekomen. De keuken is geheel opgeknapt en er is keukeninventaris aangeschaft. Verschillende lokalen hebben een opknapbeurt gehad en er is leer- en spelmateriaal gekocht. In samenwerking met een VSO-medewerker zijn in het verleden diverse workshops verzorgd, op dit moment wordt dit overigens nog steeds gedaan maar dit wordt gefinancierd vanuit een andere bron.

 


Enkele leerlingen van de school

Er is incidenteel geld beschikbaar gesteld voor het transportfonds zodat de bus weer een tijdje kon blijven rijden en eventuele reparaties konden worden uitgevoerd. Door geld wat binnen is gekomen i.v.m. de 100 mijl (zie hier) hebben we de mogelijkheden voor vervoer een behoorlijke impuls kunnen geven. We zijn nu een actie gestart voor reparatie van het dak, Woonscan uit Meppel heeft toegezegd ook een bijdrage voor dit doel ter beschikking te willen stellen. Tevens wordt de waterpomp die voor de watervoorziening zorgt omgebouwd om aangesloten te kunnen worden op elektriciteit. Daarnaast zijn nog vele andere wensen, zo heeft de school behoefte aan meer inhoudelijke know how en men heeft aangegeven graag een woonvoorziening in de buurt van de school te willen. Het vervoer van de kinderen van en naar de school levert vaak problemen op (geen geld voor brandstof of onbegaanbare wegen), ook zijn er kinderen die het moeilijk hebben in de thuissituatie. Ouders/verzorgers zijn vaak handelingsverlegen en het komt nog vaak voor dat de kinderen niet echt meetellen in het gezin (zie verhaal Badou), gelukkig zijn er ook gezinnen waar het wel heel goed gaat. In 2012 hebben we het dak van het schoolgebouw (het hoofdgebouw) van een geheel nieuwe dakconstructie kunnen voorzien door alle giften die we in de loop van de afgelopen jaren hebben ontvangen.

Omdat meerdere mensen en organisaties de school adhoc ondersteunen veelal eenmalig, hebben wij mede het initiatief genomen om samenwerking te zoeken, zodat de school en ook de gewenste woonvoorziening meer structureel kan worden ondersteunt. Dit heeft erin geresulteerd dat vertegenwoordigers van het Maureen Dresser Project, de Stichting Second Home en Els en ik in november 2007 besloten hebben gezamenlijk met de schoolleiding een plan te ontwikkelen voor structurele ondersteuning. In februari 2008 hebben we dit plan (wat in concept in een wel heel korte tijd door vertegenwoordigers van de stichting Second Home is opgesteld)  gezamenlijk vastgesteld na overleg met vertegenwoordigers van de Methodist Mission. Vervolgens is dit plan ook voorgelegd aan de Gambiaanse overheid, in een gesprek waarbij ook de vice-president van Gambia aanwezig was. Men was erg enthousiast en heeft ons ook alle steun toegezegd. Voor informatie over de verdere voortgang en inhoud van dit gezamenlijke plan verwijs ik graag naar de website van de Stichting Second Home Inmiddels heeft Second Home de opvang van meer dan 10 kinderen gestart in een prachtige Lodge in Senegambia. Vanuit het schoolproject hebben we bij de start van Second Home ook een financiële bijdrage geleverd, het gaat hier immers ook om ondersteuning van enkele kinderen die door de week wonen bij Second Home en de Methodist Special School bezoeken.

Als er mensen zijn die voor een iets langere periode hun (werk)ervaringen willen delen met collega's van deze school dan zal dat zeer op prijs worden gesteld. Ook voor de woonvoorziening zijn we op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers die voor een langere periode zich beschikbaar willen stellen. Hiervoor kunt u zich aanmelden via de site van Stichting Second Home

 

Wanneer u HIER klikt kunt u iets in ons gastenboek schrijven!!

 

    In gesprek met vertegenwoordigers van The Methodist Special School

HOME I DE START I ACTIVITEITEN I FOTOPAGINA I INFO GAMBIA I BADOU I LINKS I CONTACT I GASTENBOEK

Wanneer je deze website wilt aanbevelen op TWITTER
druk dan op onderstaande button!