DE START VAN DE ONDERSTEUNING VAN DE SCHOOL

HOME I DE START I ACTIVITEITEN I FOTOPAGINA I INFO GAMBIA I BADOU I LINKS I CONTACT I GASTENBOEK

 

Vraag om water (2003-2004)

In de eerste week van onze vakantie (januari 2004) zijn we naar de school gegaan, op dat moment waren er geen kinderen meer aanwezig, want men had pech met de schoolbus, zodat de kinderen niet allemaal van huis gehaald konden worden. Alleen het waarnemend hoofd van de school Kweshi Mensah stond ons op te wachten. De kinderen die wel aanwezig waren geweest die dag, waren met de bushtaxi, onder begeleiding van de docenten gekomen en werden op deze manier ook weer naar huis gebracht. Later in de week zijn we weer naar de school gegaan, nu waren er wel kinderen en docenten aanwezig. We werden hartelijk ontvangen en hebben de school opnieuw bekeken. Er komen ongeveer 75 kinderen naar deze school, die thuis bij ouders / familie wonen.

 


              Een grote groep leerlingen voor de school   

Tijdens dit bezoek was ook Cees Fieren aanwezig, die in The Gambia werkte voor de methodistenkerk. In 2003-2004 hebben we veel contact met hem en z'n vrouw gehad over de school, evenals met Julia van Grinsven, die via VSO op het ministerie van onderwijs in Gambia werkzaam is. Cees was door mij gevraagd om de gesprekken bij te wonen omdat hij beter op de hoogte is van mogelijkheden en wegen die je moet bewandelen, hij wist ook hoe de financiën het best beheerd konden worden. Tijdens dit gesprek kwam naar voren dat de leiding van de school heel graag een watertank wilde hebben, omdat de watertoevoer zo slecht is dat men op bepaalde delen van de dag geen of weinig water ter beschikking heeft en er totaal geen druk in de waterleiding zit. Dit leidt tot problemen met het doorspoelen van toilet, drinkwater, waswater enz. Kortom het gebrek aan voldoende (schoon) water is een groot probleem. Men wil hier graag iets aan veranderen maar de middelen ontbreken. 


  Watertappunt maar geen water

De watervoorziening en de nieuwe sanitaire voorzieningen zijn er !! (2005-2006)

Overhandigen van het geld

Ons volgende bezoek was in Banjul, de hoofdstad van Gambia. Hier is het hoofdkantoor en de kerk van de Methodisten gemeenschap gevestigd. We werden hier ontvangen door Gera Fieren, Kweshi Mensah, Lucy Sarfo en professor W.P. Stephens van de methodisten gemeenschap, die ook het geld in ontvangst heeft genomen (1500 euro) wat bijeen werd gebracht vanuit de kerstpakkettenactie van De Leite (nu Promens Care). Het echtpaar Fieren werkte hier voor een aantal jaren en droeg zorg voor het door ons gegeven geld. Zodra er begonnen wordt met het boren van de borehole, en de sanitaire voorzieningen, zorgen zij er ook voor dat er geld betaald wordt aan diegene die het werk gaat uitvoeren. Het hele bedrag is nog niet in hun bezit, maar wanneer men bezig is met de werkzaamheden en de tweede termijn betaald moet worden, is de rest van het geld beschikbaar.

  
De overhandiging van het geld               

 

Nu is het zo dat mijn zwager, die in Gambia woont, samen werkt  met een deskundige op het gebied van het boren van waterputten (boreholes). Samen hebben ze in Gambia al veel van deze putten geboord en goede resultaten geboekt. Deze putten worden zo diep geboord dat men altijd goed en voldoende drinkwater water heeft, tevens is er een pomp een aggregaat en een drukvat nodig. Als je een watertank zou plaatsen, heb je wel water, maar omdat het ‘stilstaand’ water is, is het beter om het niet te gebruiken als drinkwater en het probleem van weinig druk blijft bestaan. In overleg met m’n zwager, die ervaring heeft met het aanleggen van sanitaire voorzieningen e.d. zijn we nogmaals naar de school gegaan om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

Onder het motto “Het kerstpakket en de derde wereld” van “De Leite”, (nu Promens Care) is deze wens gerealiseerd. Men heeft nu een voor Afrika, optimale watervoorziening, met daarnaast voldoende toiletten, wastafels en zelfs een eenvoudige douche voorziening. Deze sanitaireruimtes zijn  betegeld  zodat deze goed onderhouden en schoongemaakt kunnen worden.

Creatief

Toen we voor de zoveelste keer de school weer eens bezochten, (Els was ook mee) hebben we weer een uitgebreide rondleiding gehad van het hoofd van de school mevr. Lucy Sarfo en wnd. hoofd van de school, dhr. Kweshi Mensah. We hebben gezien op welke manier de kinderen creatief bezig zijn en vol trots werd dit ook door de kinderen getoond. Ook in de lokalen voor de theorielessen zagen we dat de kinderen les krijgen in de engelse taal. Veel van de kinderen liepen met ons mee om alles te laten zien en natuurlijk ook om te kijken wat wij, als toebabs, (blanken) wel kwamen doen. 

Deze middag hebben we gesproken over hoe we in Nederland werken op een dagcentrum, welke activiteiten  gedaan worden en welke produkten daar worden gemaakt. Als voorbeeld hadden we wat produkten meegenomen van het dagcentrum "De Wendakker" in Hoogeveen. Men was heel enthousiast, dat je met relatief goedkope materialen leuke artikelen kunt maken. Vooral voor de jong volwassen leerlingen op school is dit wellicht een goede vervolg activiteit. Dagcentra voor verstandelijk gehandicapten kent men nog niet in Gambia!  Zoals al eerder vermeld op deze site kan men inhoudelijke en praktische ondersteuning goed gebruiken. Tijdens dit bezoek hebben we foto’s en video opnames gemaakt.

Zie voor verdere ontwikkelingen op de school en de daarvoor gevoerde actie op de activiteiten pagina.


        De zelf gemaakte producten!!   

HOME I DE START I ACTIVITEITEN I FOTOPAGINA I INFO GAMBIA I BADOU I LINKS I CONTACT I GASTENBOEK