Interview in de Hoogeveensche Courant van vrijdag 20 november 2020

HENK JONKER, MET OP SCHOOT HOND BINKY, BEZIT EEN FOTOARCHIEF MET DUIZENDEN FOTO’S VAN HOOGEVEEN VAN VROEGER EN BEHEERT WEBSITES EN FACEBOOKPAGINA’S.
FOTOGRAAF: ANDRÉ WEIMA

‘IK BEN GEEN HISTORICUS, MAAR IK HEB INTERESSE IN OUD HOOGEVEEN’

Henk Jonker bezit duizenden foto’s van oud-Hoogeveen.
Hoogeveen Henk Jonker heeft duizenden foto’s van historisch Hoogeveen onder ogen gehad. De geboren Hoogevener heeft een eigen website met oude foto’s en verhalen over oud Hoogeveen en hij beheert de Facebookpagina over de Hoofdstraat van vroeger. Jonker wordt voorgedragen als bestuurslid van de Historische Kring Hoogeveen, waarvoor hij de website beheert. „lk ben zeer geïnteresseerd in de geschiedenis van Hoogeveen”, verklaart hij.

De gepensioneerde begeleider van mensen met een verstandelijke beperking groeide op in een markant pand in Hoogeveen. „lk ben geboren aan Hoofdstraat 9, het gebouw waar later het museum in gevestigd was. „Het was daar mooi wonen. lk heb veel gespeeld in de tuin. Het pad dat nu van de Hoofdstraat naar de Markt loopt, was toen onze tuin.” Hij bezocht de Hervormde school I aan de Bentinckslaan, waarvan hij later regelmatig foto’s onder ogen kreeg. „Wij voetbalden vaak op het plein. Toen de bal een keer over het hek vloog, ging ik hem ophalen. Omdat de schoolfluit ging sprong ik snel over het hek, maar ik bleef met mijn pink aan het hek hangen. Mijn hele pink lag los.” De vinger draagt nog steeds een litteken. Hij vindt het nog altijd jammer dat het statige gebouw is afgebroken. „Dat geldt voor meer gebouwen in Hoogeveen. Als het oude ziekenhuis aan de Schutstraat in de huidige tijd leeg kwam te staan, zouden er appartementen in gemaakt worden, denk ik. De gevel had kunnen blijven bestaan. lk heb de indruk dat men daar nu wat beter over nadenkt dan destijds.”

Bakker
Henk wilde graag bakker worden, maar wegens bakkerseczeem ging dat niet door. De basis voor zijn werkzame periode in de zorg ontstond in 1972 op een bijzondere wijze. „lk was als dienstplichtig militair gelegerd in Havelte. Enkele soldaten speelden bij de intocht van Sinterklaas voor Zwarte Piet en gaven de vergoeding aan een zorginstelling in Hoogeveen. Dat werd woonvoorziening De Robaard en daar hebben we als Sint en Piet het bedrag overhandigd. lk heb daar mijn vrouw Els leren kennen, want zij werkte in De Robaard als begeleidster.” Henk werkte vervolgens als locatie hoofd in woonvoorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking in Meppel, Beilen en Hoogeveen. Henk en Els trouwden in 1975 en verhuisden in 1992 naar Hoogeveen. Henk was tot zijn pensioen in 2018 onder andere betrokken bij de realisatie van De Westerstede, de nieuwbouw van De Robaard en een oudereninitiatief voor bewoners met een meervoudige beperking. „Het mooie van het werk is mensen op weg te helpen bij zelfstandigheid. Vroeger was het vooral zorgen voor, maar nu gaat het meer om ondersteunen naar en dat is een groot verschil.” In hun vrije tijd zetten Els en Henk zich ook in voor mensen met een verstandelijke beperking, maar deze keer in Gambia. „Onze passie is Afrika. Vanwege ons 25-jarig huwelijk bezochten we met de kinderen Gambia. De omstandigheden in een psychiatrisch ziekenhuis en een school waren dramatisch. We wilden graag iets doen en sinds die tijd hebben we door donaties, die overal vandaan kwamen, The Methodist Special School kunnen helpen. Er is een watervoorziening gekomen, toiletten, douches, speeltoestellen en een nieuw dak. We hebben nog steeds contact met de school, maar nu werven we niet meer actief middelen. Het belangrijkste is inmiddels gerealiseerd. Twee jaar geleden zijn we er voor het laatst geweest.”

Website
De interesse voor oud Hoogeveen ontstond bij Henk Jonker eind jaren ’90. „In 1999 ben ik begonnen met de website Hoogeveen2000.com met foto’s van oud Hoogeveen. Veel mensen ontdekten dat en stuurden foto’s, tussen 201 5 en 2020 had de site 1,5 miljoen hits. Mensen sturen ook verhalen over oud Hoogeveen. lk ben geen historicus, ik doe ook geen onderzoek, maar omdat ik fotomateriaal verzamel, weet je wel veel over de geschiedenis van Hoogeveen. Mensen sturen mij complete fotoalbums. Het afgelopen jaar scande ik bijna elke week oude foto’s in bij Anno Bakker. lk denk dat ik er zo’n kleine 10.000 heb.” Daar blijft het niet bij, want hij is ook mederedacteur van de Facebookpagina Oud Hoogeveen. „We plaatsen veel oude foto’s op die pagina, die al door meer dan 7000 mensen is geliked. lk beheer ook de Facebookpagina Hoofdstraat Hoogeveen, waar je lid van kunt worden. Momenteel zijn 81 5 mensen lid. Je merkt dat steeds meer mensen belangstelling krijgen voor Hoogeveen van vroeger.”

Omdat het museum 5000 Morgen in zijn geboortehuis was gevestigd was zijn besluit vrijwilliger te worden bij het museum niet onlogisch. „Dat vond ik heel bijzonder. lk was gastheer en leidde bezoekers rond. lk vind het jammer dat het museum uit het pand moest verdwijnen en naar de bibliotheek verhuisde. Een museum hoort in een oud pand. Een bibliotheek vind ik niet de meest uitgelezen plaats voor een museum. Toch ben ik niet afgehaakt. Het museum heet nu Verhalenwerf, dat vind ik een mooie naam. Men werft immers verhalen over Hoogeveen.” Naast de bestaande expositie zijn er ook wisselexposities en ook daar werkt hij aan mee. „We zijn nu bezig met een tijdelijke expositie over Lucas Aardenburg. Door corona is het uitgesteld, want anders zou het al gestart zijn. lk lever daar onder andere foto’s voor, ik vind het leuk om contact te hebben met mensen die dezelfde interesse hebben, dat schept een band.”

Zijn werk voor de reminiscentiegroep heeft raakvlakken met zijn hobby’s en zijn voormalige werk. „We bezoeken verpleeg- en verzorgingshuizen en tonen materialen van vroeger. We proberen daarmee herinneringen op te roepen. De laatste keer ging het over school en hadden we een draaitol, lei, griffel en inkt bij ons en zongen we liedjes van vroeger. lk vind dat erg leuk om te doen, ook omdat het te maken heeft met het werk dat ik gedaan heb.” Henk zal tijdens de eerstvolgende algemene ledenvergadering van de Historische Kring Hoogeveen (HKH) voorgedragen worden als bestuurslid. „Dat zal waarschijnlijk volgend jaar gebeuren. lk vind het een taak van de HKH om alert te zijn, waardoor er niet zomaar historische gebouwen verdwijnen. lk hoop dat de beleidsbepalers zuinig omgaan met het beetje historie dat er nog is in Hoogeveen.” Naast het ‘graafwerk’ in het verleden heeft Henk ook nog tijd voor andere hobby’s. „lk ben vertrouwenspersoon van wielervereniging De Peddelaars en ik ben voorzitter van de Raad van Toezicht van woonzorgvoorziening De Berkenhof, dat locaties heeft in Kerkenveld, Ansen, Fort en Havelte.” De grootste wens van Els en Henk is al in vervulling gegaan, want in 201 6 maakten ze een rondreis door Zuid-Afrika. „Dat was de reis van ons leven.”

Reinier de Boer