Vervolg Methodist Special School

Op deze pagina een aantal initiatieven die genomen zijn in de afgelopen tiental jaren om de school te ondersteunen.

Bijdrage voor de school uit onverwachte hoek (Amsterdam Dakar 2004)

(verslag uit het Achterhoek Nieuws, door Lydia ter Welle)
WINTERSWIJK – In het weekeinde van 13 en 14 november vertrekken Gerrit en Nettie Roerdinkholder voor een rally van drie weken over ongeveer 6000 kilometer van Amsterdam naar Dakar. Het doel van de rally is niet om zo snel mogelijk de afstand af te leggen, maar om zo goed mogelijk over te komen. De bus waarmee gereisd wordt, zal worden geschonken aan de enige school voor kinderen met een verstandelijke handicap in Gambia.
Gerrit en Nettie Roerdinkholder zien de rally als een vakantie. Gerrit: “Uit hoofde van mijn vak als eigenaar van een autobedrijf houd ik natuurlijk van autorijden. Ik zie ook niet op tegen het rijden van die afstand, we verheugen ons er zelfs op! Onze zoon Jesse kwam een artikel over de rally tegen in de Telegraaf. Zo zijn we op het idee gekomen. De opzet is eigenlijk om met – niet al te dure – auto’s de afstand te overbruggen. De auto’s worden geveild in Dakar, of eigenlijk in Banjul in Gambia. (Red.: Gambia is een land in West-Afrika, dat aan weerszijden langs de gelijknamige rivier ligt. Het wordt aan drie zijden omsloten door Senegal). De opbrengst van de auto gaat naar een door de oorspronkelijke eigenaar gekozen goed doel. Onze auto, of liever de bus, zal echter niet geveild worden, maar we gaan hem afleveren bij een school voor verstandelijk gehandicapten. Het is de enige school die er voor deze mensen is in Gambia. Kinderen moeten door de leerkrachten gehaald en gebracht worden en daarvoor is dringend een busje nodig.” Zoon Jesse Roerdinkholder kwam via internet achter het bestaan van een hulpplan voor deze school. De school wordt onder andere gesteund door De Leite, een instelling die zorg en dienstverlening biedt aan mensen met een verstandelijke handicap. Contacten leerden, dat men heel dringend verlegen zit om een bus.
Het echtpaar Roerdinkholder betaalt alle kosten voor deelname aan de rally uit eigen zak. “Dat gaat dus niet ten koste van de opbrengst. En verder hebben buren hier op het Europark al een bedrag gesponsord. Daarom komt er ook een band met reclame van McDonald’s, Boxxer, De Tuunte, Elsinghorst, Wiegerinck, Winkelhorst, en van Henk te Winkel, Goossens en natuurlijk Autobedrijf Roerdinkholder op de bus. Het gesponsorde bedrag gaat ook volledig naar het goede doel”, vertelt Nettie die vertelt zich op deze reis nog veel meer te verheugen dan op andere vakanties.

Julia van Grinsven vertelt……
De kasten in de klassen zijn gerepareerd (was een voorwaarde om er nieuwe spullen in te zetten) en voorzien van hangslotjes. Met alle leerkrachten is besproken wat ze zouden willen hebben voor hun klas, gezien hun kinderen. Steeds hebben we ook besproken, hoe ze het willen gaan gebruiken. Uiteindelijk zijn er zeer uiteenlopende spulletjes gekocht: een keukenset, waarmee ze kunnen spelen dat ze koken en eten, een dokterset, een set met timmermansgereedschap; ontwikkeling en spelmateriaal; een radio voor de oudste groep, aangezien Samora met ze naar nieuwsuitzendingen wil luisteren in het Engels en Wollof en Mandinka. Hij wilde ook graag posters hebben, maar daar zit ie nog achteraan. Er zijn een stel plastic trommels gekocht om spullen in op te bergen. Een deel van het geld is ook besteed om het speellokaal te verven en 3 metalen kisten te kopen voor de spelmaterialen. (Totaal 150 euro)

Om verf en kisten te kopen heb ik Michelle 50 euro gegeven, dat geld is opgegaan en prima besteed. Kwesi heeft een voorschot van 150 euro gehad voor de kerstkaarten.Ofwel er is 350 euro besteed tot nu.
De jongste groep had ik nog niet gehad en er zijn nog wat wensen blijven liggen.Het is erg goed voor de school dat de twee leerkrachten die afgelopen jaar naar de Pabo zijn geweest, weer terugkomen op school, want dat waren wel de stuwende krachten. Ik wil met hen kijken wat zij in hun klas nodig hebben.
Ik heb trouwens kennisgemaakt met Nadja een Zwisterse vrijwilligster, die met een club kinderen aan het naaien is gegaan. Het lokaal ziet er prima uit (geschilderd door een paar Nederlanders aan het begin van de vakantie). Zij heeft volgens mij voor de naaimachines gezorgd en je ziet de kinderen groeien en vooruitgaan. Geweldig hoe ze het aanpakt. 

(Julia bedankt voor je bijdrage!!)
Voortgang watervoorziening
Aansluitend kan nog worden vermeld dat men op dit moment (begin oktober 2004) druk bezig is met boren van een waterput, zodat de watervoorziening op korte termijn optimaal kan zijn. De kosten voor deze borehole plus pomp en watertank en kleine reserveaggregaat zijn begroot op ruim € 3000,00. Tevens zijn we nog in gesprek met een producent van sanitaire voorzieningen om toiletpotten te krijgen.

Update 23 december 2005
Vandaag € 3000,= ontvangen van de Wendakker en de Montessori school als opbrengst van de actie “Keuken voor school Gambia”. Montessori school Hoogeveen en DC de Wendakker (onderdeel van stichting de Leite) in actie voor Gambia. Op vrijdag 9 december werd een kerstmarkt gehouden in de Montessori school en De Wendakker, dit alles ten behoeve van de school voor kinderen en jong volwassenen met een verstandelijke beperking in Gambia. In de Montessori school werd hieraan het thema Afrika gekoppeld. Tijdens de voorbereiding van de actie is er een uitwisseling geweest tussen het dagcentrum en de school. Leerlingen van de school namen een kijkje in het dagcentrum en zij hebben o.a. geholpen in de keuken. Vervolgens zijn een aantal deelnemers van het dagcentrum een dagdeel actief geweest op de school. Met de opbrengst van de actie zal hopelijk een keuken geplaatst kunnen worden in de school.

Bijdrage van 3000 euro ontvangen van de Montessori school en De Wendakker.

Update 30 januari 2006.
Vorige week hebben we diverse malen een bezoek gebracht aan de school en hebben opnieuw kennis kunnen maken met de kinderen en leerkrachten. Je kon nu duidelijk zien dat er een aantal zaken sterk verbeterd zijn. 
De watervoorziening is gereed en men is hier heel blij mee, binnenkort zullen de toiletten vervangen gaan worden en zullen er enkele douches komen. Ook de keuken zal een opknapbeurt krijgen, een belangrijk deel van het geld (3000 euro), wat bij elkaar werd gebracht door de Montessori school en Dagcentrum de Wendakker in Hoogeveen zal hiervoor worden gebruikt. Ook hier ziet men naar uit. Concrete afspraken hierover konden nog niet worden gemaakt omdat de planvorming nog onvoldoende is uitgewerkt. We denken overigens dat het e.e.a. op korte termijn gerealiseerd kan worden. Nu is “korte termijn” wel een relatief begrip in Gambia hebben we inmiddels gemerkt, maar met de nodige stimulans is er toch al veel bereikt.

Enkele leerlingen op het schoolplein

           
Er is tevens een fonds gesticht die het mogelijk maakt dat in de komende twee jaar de schoolbus kan blijven rijden. Het is een soort brandstof en onderhoudsfonds. Het benodigde geld (ruim 100.000 dalasi = + 3000 euro) werd door twee teams van de Amsterdam-Dakar Challenge geschonken, door middel van de veiling van hun auto’s. De uitreiking van de cheque was zelfs te zien op de Gambiaanse TV.
Via Susanne Stoter hebben we veel bruikbare materialen gekregen deze zullen binnenkort met een container meegaan naar Gambia. We hebben het Hart House al blij kunnen maken met leesbrillen en schrijfmateriaal.
De school wil graag dat wij u laten weten dat men heel erg blij is met alle bijdragen vanuit Nederland en wil u hiervoor hartelijk bedanken.

De foto met de “cheque” van 3000 euro  

Update 6 augustus 2007
En weer wordt er voor de school gereden en dit keer door:
De Cornuiten: culturen, techniek en uitdaging
Wij zijn Co Meester (37) en Marc Geitz (36). We kennen elkaar al zo’n 15 jaar en hebben ons dan ook ingeschreven als de Cornuiten. Cultuur, techniek en uitdaging, dat hebben we gemeen en dat zijn dan ook de ingrediënten waarmee we deze barrelrace aangaan.
Co de Meester
“Culturen, techniek en uitdaging zijn inderdaad zaken die centraal staan in mijn leven. Een flink aantal delen van de wereld heb ik inmiddels al gezien. Waarin je merkt dat elk land, elk werelddeel zijn plussen en minnen heeft. Als ik aan Mexico terugdenk…dat was erg indrukwekkend. Papua, Niew Guinea – een reis die ik samen met Marc heb gemaakt. Zo’n zeven weken door dat land, acht dagen door de jungle. Verder heb ik Hong Kong nog gezien; Jordanië, Amerika en delen van Afrika en Europa doorkruist…en toch is er nog zó veel te ontdekken”. Techniek…ja, ook dat ben ik. Of je het nu over motoren (zowel van auto’s als motorfietsen) hebt, of in complete verbouwingen, elektro of elektronica: ik weet van alle technieken wel wat. En van sommige veel.
Marc is niet alleen mijn reismaatje: we hebben inmiddels ook al heel wat klussen samen gedaan. Zowel met reizen als met klussen weten we gewoon wat we aan elkaar hebben. Tja, en uitdagingen…voor ons zijn reizen als deze een uitdaging. Voor de leerlingen van ons sponsorproject is iedere dág een uitdaging…”
Marc Geitz
“Bij veel van wat Co noemt sluit ik me helemaal aan. Daarom zijn wij al heel lang vrienden denk ik. Culturen, techniek en uitdagingen, ja dat ben ik ook. Maar mijn grootste liefde en hobby is mijn dochtertje, Gabrielle Maidu! Een goedlachse vrolijke meid van 17 maanden oud met een paar zeer ondeugende ogen. Ik hoop dat zij de juiste naam heeft gekregen, Maidu. De Maidu is een Noord- Amerikaanse indianenstam, en de betekenis is in het indiaans ‘persoon’. In het Vietnamees betekent Mai Du ‘veel reizen’. Zoals je leest spreekt hier een vader die een ideaalplaatje voor ogen heeft, maar wees gerust. Ieder mens zal zijn/haar eigen leven bepalen, daar sta ik compleet achter. Techniek…is ook mijn ding. Voor GTI Klimaattechniek werk ik op Schiphol aan het technisch beheer van kantoorpanden. Samen met mijn collega’s hebben wij ongeveer 38 panden in onderhoud. De locatie is erg enerverend, altijd beweging, altijd actie. De tijd dat je werkt zal je het toch naar je zin moeten maken, als je geen plezier kunt maken tja……….. Ik ben dan ook erg blij met het team waarin ik werk, een mooi stelletje gasten bij elkaar”.
Uitdagingen
“Ik ben gek op water (waarom ga je dan de Sahara in 😉 ) en woon op een boot in Zeeburg, een mooi stukkie vrijgevochten Amsterdam. Als de gemeente daar nu maar eens van afblijft! Ik kijk erg uit naar onze trip Amsterdam-Dakar, ook een soort puzzel waar alles in elkaar moet vallen. Techniek, uitdaging, doorzettingsvermogen, sociaal gedrag en een zeer goed doel”.

Van links naar rechts: Marc, en Co (de twee Cornuiten), Mirjam (tekstschrijfster), Marina (coach), Rob (web-blogger)

Update 19 december 2007
Kerstpakket 2007
Hierbij willen wij graag alle mensen die via Promens-Care hun “kerstpakket gift” aan de school in Gambia hebben geschonken nogmaals heel hartelijk bedanken. Meer dan 130 mensen hebben deze gift op de rekening van het steunfonds laten storten.
Update November 2007
Vertrek Marc en Co.
Zoals bij de update van 6 augustus staat beschreven, rijden Marc en Co (de cornuiten) voor The Methodist Special School in Gambia. Vandaag zijn ze vertrokken evenals veel andere teams van de Amsterdam Dakar Challenge. Marc en Co hebben zoals het nu naar uitziet bijna 6000 euro bijelkaar gehaald middels sponsoring voor de school. Wij zijn hier natuurlijk heel blij mee. Een ander team dat meedoet met deze challenge is het team De Nachtzusters, zij rijden evenals Marc en Co in een Citroën CX, zij willen hun auto veilen in Gambia en zullen een deel van de opbrengst schenken aan de school ook hier zijn wij uiteraard heel blij mee. Voor een heel kort verslag van het vertrek kunt u klikken op onderstaande youtube-video. De Cornuiten hebben hun rit met goed gevolg afgesloten. In totaal hebben zij ruim € 6500,= bij elkaar gebracht voor de school, waarvoor hartelijk dank nogmaals!

Update 30 maart 2008
In maart hebben Marc en Co een avond gehouden voor al hun sponsors. Op deze avond hebben wij iets kunnen vertellen over de voortgang van ons project en daarnaast hebben wij uiteraard alle gulle gevers nogmaals hartelijk bedankt voor hun steun.

Lees meer op de volgende pagina……….